Laatste vergadering

Agenda
Gemeenteraad ma 23/11/2020 - 20:15

Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van de groep Leuven

In deze toepassing kan u informatie terugvinden over de vergaderingen van de verschillende bestuursorganen.

Raadszittingen (her-)beluisteren en bekijken:

- klik op het tabblad 'kalender' rechtsboven in de toepassing;
- klik op het grijze balkje van de zitting die u wenst te beluisteren/bekijken.

De livestream/de opname verschijnt rechts van de dagorde.
- klik op 'play'.

Documenten raadplegen:

- agenda en ontwerpbesluiten van de OCMW- en gemeenteraad;
- agenda en ontwerpbesluiten van de gemeenteraadscommissies;
- de openbare notulen en zittingsverslagen van de OCMW- en gemeenteraad;
- zittingsverslagen van de gemeenteraadscommissies;
- de titels van de beslissingen van de burgemeester, de voorzitter van het vast bureau, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de raden van bestuur van AGSL en AGM.

Nog enkele tips om de toepassing te gebruiken:

 1. Ik wens de kalender te raadplegen:
  - klik op het tabblad ‘kalender’ rechts boven in de toepassing;
  de zittingsdata van de verschillende beslissingsorganen zijn zichtbaar in de kalender.
 2. Ik wens het aanvangsuur en de locatie van de zitting te raadplegen:
  - beweeg de cursor over het grijze balkje van de zitting;
  er verschijnt een pop-up venster waar u de informatie kan nalezen.
 3. Ik wens de titels van de (ontwerp)besluiten te raadplegen:
  - klik op het grijze balkje van de zitting, de titels van de (ontwerp)besluiten zijn zichtbaar.
 4. Ik wens de (ontwerp)besluiten van de raadscommissies, de gemeenteraad en de OCMW-raad te raadplegen:
  - klik op de titel van een (ontwerp)besluit, het (ontwerp)besluit opent.
 5. Ik wens het verslag van de raadscommissies raadplegen:
  - klik in de kalender op de zitting waarvan u het verslag wenst te raadplegen;
  - klik op de pdf-publicatie onder de rubriek documenten.
 6. Ik wens een (ontwerp)besluit te zoeken via de zoekfunctie:
  - geef een zoekterm op in de rubriek 'zoeken' rechts bovenaan en druk 'enter';
  - maak via het '+'-teken gebruik van de beschikbare filters naast de zoekopdracht om de zoekopdracht te verfijnen en de resultaten te beperken.
 7. Een openbare zitting bijwonen?
  De zittingen van de meeste raadscommissies, de gemeenteraad en de OCMW-raad zijn openbaar. Dit betekent dat er publiek aanwezig mag zijn tijdens de besprekingen en de beraadslagingen.

Niet gevonden wat u zocht?

Op de raadpleegomgeving wordt alleen de  informatie bekend gemaakt die verplicht openbaar is. Als burger hebt u steeds het recht om inzage te vragen of een afschrift te vragen van bepaalde documenten. In dat geval dient u een aanvraag in via ‘openbaarheid van bestuur’.

De aanvraag wordt dan getoetst aan de wettelijke en reglementaire uitzonderingsgronden en al dan niet openbaar gemaakt. Dus ook documenten die niet in de raadpleegmodule zitten, kunnen vatbaar zijn voor openbaarmaking.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid.

Hulp nodig? Vragen?
Contacteer de dienst Secretariaat van de stad Leuven via 016 27 21 00 of secretariaat@leuven.be.